Predpisy pre montáž turba

Predpisy pre montáž turba

Pri montáže turbodúchadla nestačí len vymeniť strarú za novú!

Pre bezstarostné použitie, aby sme zabránili opätovným poruchám a aby bola možnosť na uplatnenie záruky, prosíme aby ste dodržali nasledovné:

Vedeli ste, že pre opravu turbo je tiež bezplatné doručenie do našej dielne,

a po dokončení opravy ho tak isto doručíme ku Vám domov bezplatne?

Každom prípade dodržať!

 • Pred výmenou pokazeného turba na nové je potrebné nájsť príčinu predchádzajúcej poruchy, a je potrebné vykonať pred zamontovaním ich opravy a údržby!
 • Pri spojení sacej  a prepadovej potrubia a pri pripájanie olejového potrubia použitie  tekutej tesniacej pasty (Loctite, Siloplast, atď.) je prísne zakázané!
 • Pri zamontovaní – pred naštartovanie motora – pred napojenie olejového potrubia je potrebné úplne doliať čerstvý olej do ložiskového domčeka.
 • Po prvej štartovanie nechajme motor nechajme motor bežať 5 minút  aby kvôli mazaniu turbodúchadla sa naplnilo olejové potrubie olejom. Je prísne zakázaní vchod motora na vysokých otáčkach!
 • Po chode motora na nízkých otáčkach je potrebné kontrolovať funkčnosť ventila ku kontrole tlaku a hodnoty tlaku turba určené výrobcom, aby nenastal vysoký tlak v turbodúchadle.

Pred montáži turbodúchadla je potrebné vykonať nasledovné údržby:

 • Dôkladné čistenie prívodnej a prepadovej olejového potrubia turba, skontrolovať či sú všetky potrubia čisté a nie sú v nich akékoľvek cudzie telesá. Výmena tesnenia olejového systému.
 • Kontrola tlaku oleja (cez otvor olejovej trubice)
 • Kontrola tlaku v olejovej vani – nájsť dôvod vysokého tlaku a odstrániť ho (veľmi vysoký tlak značnej miery poškodzuje turbodúchadlo, lebo olej netečie naspäť z turbodúchadla. To môže viesť presakovaniu oleja alebo pokazeniu turbodúchadla).
 • Kontrola filtra (odkalovacia) a/alebo usadzovacej nádrža, podľa potreby vymeniť/vyčistiť
 • Kontrola prúdenia plynu(karter) v olejovej vani, odstránenie abnormálného presakovanie oleja
 • Kontrola EGR ventila, podľa potreby čistenie alebo výmena
 • Dôkladné čistenie púzdro vzduchového filtra, púzdro rezonátora a sacej trubice, odstránenie nachádzajúcích sa úlomkov.
 • Kontrola tesnení a stav sacej strany (zmerať objem vzuchu), odstrániť presakovania vzduchu, kontrola pripojených častí,meniť podľa potreby .
 • Čistenie a kontrola (tesnenia) tlakovej trubice a intercoolera (intercooler treba odmontovať a umyť )
 • Kontrola katalizátora, filtra pevných častí, výfukového systému a trubice, dôkladné čistenie, prípadne odstránenie nachádzajúcích sa úlomkov – Odstániť upchatie katalizátora a/alebo filtra pevných častí alebo vymeniť súčiastku (upchatý katalizátor alebo filter pevných častí je príčinou usadení sadze v turbinovej púzdre, čo môže viesť k pokazeniu).
 • Odmontovanie a dôkladné čistenie olejovej vane(karter) (a olejového chladiča), kontrola stavu olejovej pumpy, čistenie alebo výmena sitka oleja.
 • Kontrola systému regulátora tlaku turba, ak je potrebné upraviť ho.
 • Výmena oleja, olejového filtra, vzduchového filtra podľa predpisov výrobcu, nezávisle od ubehnutých kilometrov rátané od poslednej výmeny.

 • Skúsenosti-14 000 úspešných renovácií turbročne
 • Kvalita-Pracujeme výhradne s poprednými výrobcami na trhu a kvalitnými komponentmi
 • Spoľahlivosť-10 rokov skúsenosti, 10 000 spokojných zákazníkov ročne
 • Inovácia-Pracujeme s najväčším a najmodernejším strojovým parkom vregióne
 • Rýchlosť-95% turb, ktoré prichádzajú do našej dielne, renovovaných je v priebehu jedného dňa
 • Sortiment-máme skladom 20 000 turb adielov na turbodúchadlá
 • Odbornosť-Profesionálny, expertný tím s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s turbami

Upozornenie!

Niektoré vozidlá majú speciálné predpisy týkájúce sa servisu, napr. výmena niektorých súčiastok alebo predpis zamontovania modofikovanej súčiastky. Každom prípade treba postupovať podľa manuálu výrobcu, aby sme zabránili opätovným poruchám nového tubodúchadla!

Prosím vyberte značku Vášho vozidla!

Nami servisované a predávané typy turb!:**

ok